Mida pakub Rõuge vald oma elanikele?

Loe ja tutvu ning kui tekib suurem huvi, siis liitu enda jaoks sobiva listiga või esita küsimus ja sellele vastab vallavanem isiklikult. Küsi infot Rõuge kohta siit!

 

Koolilastele

Rõuge kool on lastesõbralik ja hubane, hea põhihariduse kõrval saavad mitmekülgset tuge ka erilisemate vajadustega lapsed. Koolimaja on mõned aastad tagasi täielikult uue ilme saanud, spordihoones on kõigile vallaelanikele avatud suur spordisaal, aeroobika- ja jõusaalid, saunad…
Meie hästi toimivad koolibussiringid sõidutavad koolijütse ja lasteaiapõnne nii hommikul kui õhtul.

Vaata lähemalt: www.rouge.edu.ee

"Maale elama" - Rõuge kool

Rõuge kool


Mudilastele

Viis aastat tagasi täielikult ümber ehitatud lasteaias on neli rühma ja vahva välismänguväljak. Mudilastel on võimalus sulistada basseinis ning kõik lasteaialapsed läbivad ujumise algõppe kursuse.
Suplemas saavad käia ka beebid ja väikelapsed väljastpoolt lasteaeda.
Üks lasteaiarühm tegutseb ka Viitinas.
Lasteaia juures käib koos beebi- ja mängukool, kus käivad koos mudilased vanuses kolm kuud kuni kolm aastat.

Vaata lähemalt: http://lasteaed.rauge.ee/

 

Noortele

Oleme eriliselt uhked oma noorsootöö üle, mida peetakse parimaks kogu Eestis. Igale noorele on loodud mitmekülgsed eneseteostusvõimalused. Meie noored saavad tänu noorteprojektidele reisida üle kogu Euroopa. Noortekeskus Rõuges on täielikult renoveeritud, lisaks tegutsevad noortetoad Viitinas ja Nursis.
Valla noored saavad kohaliku elu küsimustes kaasa rääkida noorte volikogu kaudu.

Vaata lähemalt: www.noorteklubi.ee

"Maale elama" - Rõuge Noorteklubi

Rõuge Noorteklubi


Tervisedendus

Juba Rõuge vanasõna ütleb, et tervüs um kõgõ suurõmb rikkus. Tervisest hoolimine on au sees ka tänapäeval. Sügiseti toimub tervisemess, suvel ülevallaline spordipäev. Terviseedenduslikke algatusi veab tervisenõukogu. Kõiki valla elanikke ühendab tervisetundide kogumine. Talvisel hooajal tegutsevad ujumisbuss ja suusabuss.

treeningpäev

Treeningpäev Rõuge spordisaalis


Kultuurisõpradele

Toetame kultuuri ja sporti: valla kodanikud ning vallas tegutsevad organisatsioonid võivad oma heade ideede elluviimiseks taotleda rahvakalendri ürituste, kultuuri- ja sporditoetusi.
Kultuurikalender on meil huvitav ja eriilmeline tänu Sänna Kultuurimõisas, Rõuge Rahvamajas ning valla MTÜ-des ja külades toimuvale.
Erinevad huvialaringid noortekeskuses, koolimajas, noortetubades, rahvamajas ja Sänna Kultuurimõisas pakuvad hulgaliselt vaba aja veetmise võimalusi kõigile mudilastest täiskasvanuteni. Esindatud on sport, tants, muusika, meedia, käsitöö, meisterdamine, kokandus ja muud alad.

"Maale elama" - Rõuge laulupidu

Rõuge valla tantsu- ja laulupidu


Spordifännidele

Lisaks spordihoonele väärivad mainimist ka täismõõtmetes jääväljak, kunstmuruväljak, skatepark, jalgpalli– ja golfiväljak, Kiidi talvepark ning motokrossirada. Tegutsevad mitmed spordiklubid: Rõuge Jalgpalliklubi, Hokiklubi Rõuge Snaiprid, Rõuge Korvpalliklubi, Rõuge Golfiklubi, terviseklubi Siruta, rattaklubi Rõuge Racing Team, Rõuge Krossiklubi ja spordiühing Taevatäht. Võimalus lüüa kaasa võrkpalli, korvpalli, aeroobika, jooga ja pilatese treeningutel.

Vaata lähemalt: sport.rauge.ee

"Maale elama" - Rõuge Snaiprid

Rõuge Snaiprid

"Maale elama" - Rõuge jalgpalliklubi

Rõuge jalgpalliklubi

"Maale elama" - Kiidi talvepark

Kiidi talvepark

Kirjandushuvilistele

Rõuge vallas elades ei jää lähim raamatukogu sinust enam kui 6 km kaugusele. Kogu vallas on neli raamatukogu: Rõuges, Nursis, Sännas ja Viitinas. Lisaks on oma raamatukogu ka koolil. Kõigis raamatukogudes on internetiühendusega arvutite kasutamise võimalus.

"Maale elama" - Raamatukogu

Raamatukogu


Hingehoid

Rõuge Maarja kiriku juures on piirkonna suurim kogudus, kus toimuvad leerikooli tunnid, tegutsevad pühapäevakool ning kauni kõlaga kogudusekoor. Valla territooriumil asub kolm kalmistut.

 Vaata lähemalt: www.rougemaarja.ee

"Maale elama" - Rõuge kirik

Rõuge Maarja kirik


Toetus ja hoolivus

Rõuges töötab hooldekodu, jagatakse erinevaid sotsiaaltoetusi. Sotsiaalosakond on tähelepanelik iga abivajaja suhtes. Sotsiaalosakonna juhataja, avahooldustöötaja ning lastekaitsespetsialist on alati olemas nende jaoks, kes vajavad rohkem toetust ja hoolt. Tervisekeskuses abistavad elanikke perearst, apteek ja hambaarst. Taaskasutuskeskusest saab tasuta rõivaid ning majapidamistarbeid ja sinna võib tuua mittevajalikke, kuid korralikke riideid ja esemeid abivajajatele jagamiseks.

"Maale elama" - Rõuge hooldekodu

Rõuge hooldekodu


Ühendus maailmaga

Rõuges ja suuremates külades saab kasutada avalike internetipunktide teenuseid. Loodud on mitmeid tasuta Wi-Fi alasid.
Valla infoleht pakub kodanikele teavet vallas toimuvast. Lisaks saab infot valla kodulehelt ning teated jõuavad ka Facebooki.
Valla listidega liitunutele saadetakse samuti regulaarselt infot. Videosid ja otseülekandeid kohalikust elust toodab Rõuge TV.

"Maale elama" - Rõuge TV

Rõuge TV


Säästlik tarbimine

Säästva energia lahendusi esitleb ja propageerib sihtasutus Rõuge Energiakeskus läbi oma tegevuste ja Rõuge energiapargi objektide. Vesioinad, hüdrotöökoda-muuseum, maasoojuse ja päikeseenergia kasutamine – see on vaid osake meie energiapargist. Vald on järjepidevalt viinud avalikke objekte üle taastuvenergiale – kooli, noortekeskust ja vallamaja köetakse maasoojusega, hooldekodu saab suvise tarbevee päikesekollektorite abil; lisaks on vallamaja kõrvalhoone katusel 10kW päikeseelektrijaam. Tulevikus on plaanis ka rahvamaja üleviimine maasoojusküttele.

Vaata lähemalt: www.rauge.ee/energiapark

"Maale elama" - Vesioinas

Vesioinas


Aktiivsed vabaühendused

Vald toetab vabaühenduste tegevust nii moraalselt kui finantsiliselt.
Rõuges on suur hulk tegusaid MTÜ-sid ja seltse pritsumeestest sussisahistajateni, lisaks tegutseb aktiivselt 20 külavanemat. Kõik vabaühendused on aktiivsed piirkonna arenguvedurid.

"Maale elama" - Sänna Kultuurimõis

Sänna Kultuurimõis

"Maale elama" - sussisahistajad

Rõuge Rahvamaja naisrühm Kadri

"Maale elama" - Rõuge Kunstikuur

Rõuge Kunstikuur

Ettevõtlus ja teenused

Ettevõtjate poolt pakutavate teenuste hulk on mitmekesine. Meil on olemas tankla, kauplused, sularahaautomaat, juuksur, massöör, autoremonditöökojad… Saab osta nii talutoodangut, puitbriketti, käsitööd kui saematerjali. Kohapeal valmivad pagaritooted, puitehitised, sepised, mööbel ja palju muud. Oma teenuseid pakuvad koolitajad, raamatupidajad, pottsepad, ehitajad ja mitmed teised.
Reisivad ettevõtjad saavad kasutada ka Sänna kaugtöökeskuse teenuseid.

"Maale elama" - Rõuge tankla

Rõuge tankla

Turvaline elukeskkond

Kohapealseid muresid aitab lahendada piirkonnapolitseinik. Ka priitahtlikud pritsimehed on ööpäevaringselt valmis kodanikele appi tõttama.

"Maale elama" - Priitahtlikud pritsimehed

Priitahtlikud pritsimehed


Külalislahkus

Rõuge on tuntud turismipiirkond. Vallas tegutseb arvukalt majutuskohti ja aktiivturismiteenuse pakkujaid. Vallavalitsus aitab omalt poolt kaasa piirkonna turismisektori turundamisele. Külalisi tervitavad seitse järve, Ööbikuoru keskuses asuv turismiinfopunkt, Eesti ema monument, ööbikulaulune ürgorg ja Hinni kanjon, rääkimata mitmekesistest turimistaludest.

"Maale elama" - Rõuge Suurjärv ja vikerkaar

Rõuge Suurjärv ja vikerkaar


Lisaks kõigele muule

Vald lükkab talvisel ajal lahti kõigi vallakodanike teed, ka erateed.
Alevikus on vallakodanike teenistuses jäätmejaam, kuhu saab tasuta tuua eriliigilisi jäätmeid.
Rõuge alevikku läbiva riigimaantee remondiga koos rajati üle kahe kilomeetri kergliiklusteid koolimajast tervisekeskuseni, paigaldati vee- ja kanalisatsioonitrassid ning uuendati aleviku tänavavalgustust.
Ka metsaomanikud ei pea oma metsa majandamiseks vajalike dokumentide vormistamiseks kaugele sõitma – need saab metsandusspetsialisti abiga vallamajas korda.

Vald omab hulgaliselt välispartnereid, tänu kellele on näiteks kolmanda sektori organisatsioonidel hõlpsam projektipartnereid leida.

 

Toetused, soodustused ning muud hüved Rõuge valla elanikele:

1. Võimalus taotleda rahalisi vahendeid kultuuriliste tegevuste ja spordiürituste toetuseks
2. Sünnitoetus vallas sündinud lastele
3. Vallaelanikel on eelisjärjekord lasteaiakohale
4. Vähekindlustatud perede lasteaia kohamaksu ja toiduraha osaline kompenseerimine
5. Jõulupakk igale Rõuge kooli ja lasteaia lapsele
6. Esimesse klassi astujale ranitsatoetus
7. Õpilaste bussisõidukompensatsioon teiste omavalitsuste koolides õppivatele lastele
8. Toimetulekutoetus abivajajatele
9. Toetus õnnetusjuhtumi korral
10. Juubelitoetus üle 70-aastastele pensionäridele
11. Jõulupakk kõigile üle 70-aastastele pensionäridele
12. Hooldekodu kohamaksu osaline kompenseerimine
13. Hooldajatoetus raske ja sügava puudega isiku hooldajale
14. Matusetoetus
15. Tasuta Rõuge spordisaali kasutamine, soodustused jõusaali kasutamisel, tasuta jääväljaku kasutamine
16. Ettevõtlus- ja koolitustoetus
17. Külade tegevustoetus     
18. Rahvakalendriürituste toetus
19. Samson-Himmelstjerna Sihtasutuse projektipõhised toetused valla sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonnale.

 

Tule meile elama!

Rõuge valda elukohta otsivatele inimestele on abiks kinnisvaraportaalis KV asuvad müügikuulutused, kust leiab nii talude-majade, korterite kui ka maatükkide pakkumisi.
Vaata www.kv.ee
 

 

 

Soovid rohkem infot?

Küsi julgelt

Sinu e-post

Küsimus

Kui hetkel konkreetset küsimust pole,
siis liitu meie infolistiga.

Vali, millise valdkonna kohta infot soovid:
 Kinnisvara
 Tööpakkumised
 Sündmused
 Muu

E-post