Rõuge valla kodukohakampaania käib aastaringselt!

Kodukohakampaania kokkuvõtet ja auhindade loosimist näeb 29. jaanuaril kell 19 Rõuge televisiooni otsesaates:

Meil on sulle üleskutse!

Kui sa tead, et keegi sinu Rõuge vallas elavatest sõpradest, tuttavatest, sugulastest või naabritest pole end veel valla elanikuks registreerinud, siis palun selgita neile selle vajalikkust ja palu neil seda teha. Loomulikult on valla hingekirja väga teretulnud ka Rõuge sõbrad ja patrioodid, kes hetkel võib-­olla tegutsevad veidi eemal, aga hoiavad oma koduvalda alati südames ja soovivad anda nii oma panuse oma kodukoha käekäigule. Olete oodatud oma toetuse ja ideedega!

paper proposal

Valda registreeritud elanike arv on otseses seoses valla käekäiguga. Oluline osa valla eelarvest moodustub elanike tulumaksu laekumisest. Valla elanikelt kogutavast tulust läheb 2015. aastal 11,6% valla eelarvesse, mis moodustab eelarvest ca 40%. Samuti on olulised pisipõnnid, lapsed, pensionärid ning ka töötud, kelle olemasolu on kasulik tasandusfondi laekumiste näol.

Püsiv elanike arv tagab vallale stabiilse eelarve ning valla elu saab edeneda jätkusuutlikul kursil. Järsk elanike arvu muutus võib aga tekitada olulisi puudujääke valla rahakotis. Kõik head teenused ja hüved, mida Rõuge vald oma eelarveliste võimaluste piires oma rahvale pakub ja jätkata soovib, on toodud aadressil http://maaleelama.rauge.ee/mida-pakub-rouge-vald-oma-elanikele/.

Rõuge valla kodukohakampaania 2015!

Kõigi 2015. aastal Rõuge valla elanikeks registreerunud inimeste vahel loositakse välja erinevad auhinnad vanuserühmade kaupa:

0–6-aastased

Fotosessioon Grethe Rõõmu fotostuudios Rõuges, tasuta aastane õppemaks Rõuge lasteaias, Rõuge kalendrid ja Rõuge vesi.

 

 

 

7–26-aastased

Tahvelarvuti iPad Air 16GB, Rõuge kalendrid ja Rõuge vesi ning prii sissepääsu tagav pilet 2016. aastal Rõuge vallas toimuvatele üritustele.

ipad

 

 

 

 

 

27-aastased ja vanemad

32­-tolline teler, Rõuge kalendrid ja Rõuge vesi ning prii sissepääsu tagav pilet 2016. aastal Rõuge vallas toimuvatele üritustele.
LG-32LB650v11

 

 

 

 

 

Tähelepanu, püsielanikud!

Nagu ka eelmine aasta, siis ka tänavu peetakse meeles neid, kes juba aastaid meie vallas elanud (valla elanikud enne 2015. aastat). Nimelt loosime ka kõigi teie vahel välja kümme prii osavõttu tagavat pääset 2016. aastal Rõuge vallas toimuvatele üritustele.

Loosimise reeglid:

Auhinnad loositakse välja 2016. aasta jaanuarikuus Rõuge TV (http://www.facebook.com/rougetv) otse­-eetris. Saate toimumisest teavitatakse valla kodulehel ja Facebooki lehel. Loosimises osalevad kõik Rõuge valda 2015. aastal sisse kirjutanud inimesed, kes on 31. detsembri 2015 seisuga Rõuge valla kodanikud. Ühise elukohateate esitanud isikud osalevad loosimises eraldi.

 

Registreeri ennast Rõuge valla elanikuks!

Täpne ettekujutus valla elanikkonna suurusest muudab valla elu planeerimise efektiivsemaks ning annab võimaluse jälgida näiteks toimetulekutoetust vajavate inimeste, pensionäride, noorte perede probleeme.
Samuti kergendab stabiilne elanike arv valla eelarve olukorda ja aitab vallal tagada erinevate kohustuste täitmist.

Rõuge valla elanikuks registreerimiseks on kaks võimalust:

  1. Täida elukohateade internetis, mida saab ID-kaardi ja kaardilugeja olemasolul teha riigiportaalis www.eesti.ee.
    NB! Elektroonilist elukohateadet täites palume üüripinna puhul lisada kohe elamispinna omaniku kirjalik nõusolek (sobib ka tavaline e-kiri), ilma selleta ei saa kannet kinnitada. Elektroonilisi elukohateateid saab esitada 31. detsembrini kuni kella 16.30-ni.
  2. Tule Rõuge vallamaja kantseleisse, kus on võimalik elukohateade esitada paberkandjal.
    Küsi lisa tel 785 9312 või vald@rauge.ee.

Elukohateate vorm on prinditavana kättesaadav SIIT

Väljakirjutust oma endisest elukohast ei ole vaja teha.

Ole hea ja registreeri end Rõuge valla elanikuks, sest sulle meeldib ju siin!

Loosimise tulemused 2014